Aanbesteding voor tientallen kilometers Limburgse warmteleiding

De gemeenten Sittard-Geleen, Beek en Stein hebben een Europese aanbesteding uitgeschreven voor ‘duurzaam warmtebedrijf’ het Groene Net, een pijplijn die warmte van Biomassa Energiecentrale Sittard (Bes) en industrieterrein Chemelot naar 5.000 woningen en 40 gebouwen (30.000 woningequivalenten) in Limburg brengt. Het project kost naar verwachting ongeveer EUR 82 mln.

Door: Tijdo van der Zee, in: Energeia, mei 2011

De aanbesteding vindt plaats via een zogenaamde ‘concurrentiegerichte dialoog’. Daarin doen twee tot vijf overblijvers van een eerste selectieronde mee. Met deze deelnemers worden intensieve gesprekken gevoerd. Pas daarna kunnen zij een offerte indienen. Deelnemers dienen in ieder geval een minimumjaaromzet hebben van EUR 250 mln.

Het Groene Net is een 30 km (investering: EUR 31 mln) lange hoofdleiding die loopt van noord naar zuid. Vanuit deze ‘ruggengraat’ vertakt de leiding (EUR 11 mln). Die vertakkingen hebben samen een lengte van 30 km. Er moeten daarnaast vijf onderstations (EUR 20 mln) komen en ook koppelingen, zogenaamde back-upvoorzieningen (EUR 10 mln), die de warmte garanderen. Die back-upvoorzieningen kunnen er voor zorgen dat warmte beschikbaar komt van de Hoogveldcentrale van Essent in Sittard, de Edea-centrale (de energieleverancier op Chemelot), het Orbis ziekenhuis en Nedcar, zo blijkt uit een recente presentatie van Sittard-Geleen-ambtenaar Rogier Dieteren. Ook worden er absorptiekoelmachines (EUR 10 mln) geïnstalleerd om het warme water te kunnen gebruiken voor de levering van koude. “Koudelevering maakt integraal onderdeel uit van Warmtebedrijf Het Groene Net”, zo luidt de boodschap in de aanbesteding.

De biomassacentrale Bes levert nu al 70 TeraJoule warmte aan 1.100 woningen in de wijk Hoogveld in Sittard en aan het bedrijvencomplex Vixia, maar heeft nog 120 TJ warmte over, die nu niet wordt gebruikt. Van het industrieterrein Chemelot, met bedrijven als DSM en Sabic, is volgens gemeente Sittard-Geleen ongeveer nog eens 1.000 TJ “eenvoudig te ontsluiten”. De bedoeling is warm water aan te leveren met een temperatuur van 95°C graden.

23804289086_d632e5683b_b

De initiatiefnemers stellen dat het risico van het project beperkt is, doordat er gewerkt wordt met het principe van ‘kralen rijgen’, waarbij een geleidelijke uitbouw van het netwerk mogelijk is. De initiatiefnemers hebben al wel leveringszekerheid weten te bewerkstelligen bij zeven grote afnemers, die samen 100 TJ zullen gebruiken. In de aanbesteding staat verder dat overheden in ieder geval greep willen houden op de warmteprijs. Het NMDA-principe (Niet Meer Dan Anders, oftewel geen hogere prijs dan in het geval van verwarming met een individuele gasaansluiting) geldt als uitgangspunt, “waarbij gestreefd wordt naar een korting van 15% voor de kleinverbruikers”. Ook willen de gemeente garanties dat de winst op een “verantwoorde” manier wordt gebruikt, bijvoorbeeld door investeringen in verdere verduurzaming van het net.

Marktpartijen hebben tot 16 juni de tijd om een plan op te stellen en mee te doen met de aanbesteding.


Het Groene Net. Beeld: Sittard-Geleen

 

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s